Kalendár vodáckych podujatí na Hornáde pre rok 2017

Vodácky rok 2017 sa pomaly začína a Združenie vodáckych klobov Košíc (ZVKKE) sa už teraz teší na príjemné stretnutia na jednej z mnohých akcií na rieke Hornád.

Kajakársky areál v Košiciach pod ťahanovským mostom postavený!

Vďaka podpore Nadačného fondu Getrag spravovaného Karpatskou nadáciou sa nám podarilo postaviť kajakársky areál s free-style vlnou priamo v Košiciach pri ťahanovskom moste.

Nadlepšenie vodného stavu na Hornáde

Je všeobecne nutné, aby vodáci dodržiavali podmienky dohody pre možné nad lepšenie vodného stavu na Hornáde pre naše vo pred ohlásené akcie na Hornáde 2011.

P. Mydla (zástupca SVP OZ KE) nemôže a ani nebude akceptovať iné požiadavky mimo našej zmluvy , pre možné nad lepšenie vodného stavu Hornádu!

V princípe ak niekto z vodákov bude mať požiadavku pre možné nad lepšenie - skupinový splav, okrem komerčnej činnosti je možné požiadať cez nás ZVKKE t.j. Tóna Čižmárika, Branka Bugorčíka, Jana Kyseľa a Gustáva Straku aby sme Vám zabezpečili vodu na Hornáde.

Stavebné povolenie na kanál bolo predĺžené

Stavebné povolenie na výstavbu 1.etapy vodáckeho komplexu bolo predĺžené o dva roky.

Prezentačný deň košických vodákov

Prezentačný deň sa koná 16.11.2010 od 13.00 na Lodenici TJ SLÁVIA UVL, KOŠICE – SEVER (Anička, oproti kúpalisko RYBA). Akciu podporuje – Slovenský vodácky športovec a olympionik Michal Martikán, zástupcovia Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode, zástupcovia Vodáckych klubov Košíc a mnohí iní.

Právoplatné stavebné rozhodnutie

Pre Vodácky komplex na Hornáde bolo udelené stavebné povolenie na uskutčnenie vodnej stavby "Vodácky komplex na Hornáde 1. etapa", kde by mala byť vybudovaná vodno-slalomová dráha o dĺžke 411 m a tribúna pre divákov.

V ďalších etapách sa plánuje postaviť:

 • tréningová raftingová trať o dĺžke 730 m
 • vodný slalom v koryte biokoridoru zrekonštruovanej hate
 • Zmluva o spolupráci podpísaná

  Združenie vodáckych klubov Košíc (ZVKKE) a Slovenský vodohopodárky podnik OZ Košice (SVP) popísli zmluvu o spolupráci pri výstavbe a prevádzke vodáckeho komplexu na Hornáde. Predmetom spolupráce je i vzájomná informovanosť o stave toku a prietoku vody.

  ZVKKE sa zaviazalo najmä:

 • spolupracovať s SVP pri realizácii Vodáckeho komplexu, konzultovať technické riešenia, tak aby nedošlo k zhoršeniu prietoku veľkých vôd
 • koordinovať prípravu projektu Vodáckeho komplexu s prípravou projektov SVP
 • SVP sa zaviazalo najmä:

  Subscribe to Združenie vodáckych klubov Košíc RSS