You are here

Združenie vodáckych klubov Košíc

Združenie vodáckych klubov Košíc vzniklo po dohode všetkých existujúcich vodáckych klubov v Košiciach (Kamikse – Akademik TU, TJ Slávia UPJŠ, TJ Slávia UVL, TJ Lokomotíva, Veterán kanoe klub a CVČ Domino) a klubu ZOVT Prešov o potrebe zlepšiť v našom regióne podmienky na tréning a športové vyžitie vo vodnom slalome, našom veľmi úspešnom olympijskom športe. Každý z týchto klubov disponuje vlastným potenciálom doterajších individuálnych skúseností a ľudského potenciálu a má v súčasnosti už za sebou niekoľko desaťročí skúseností.

Združenie vodáckych klubov Košíc, založené vo februári roku 2007, je občianske združenie, ktoré je dobrovoľnou, otvorenou, samostatnou, nezávislou, neziskovou a nepolitickou organizáciou s právnou subjektivitou, vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch.
Cieľom združenia je podpora športu detí a mládeže rozvojom podmienok pre vodné športy – predovšetkým vodný slalom, vodný zjazd, rodeo na divokej vode a rafting, podpora budovania biokoridorov, ochrana a rozvoj životného prostredia v povodí Hornádu, podpora zdravia a vzdelávania členov združenia pobytom v prírode, spoznávaním regiónu a základov športovej prípravy. Ďalšími cieľmi združenie je prispievať prostredníctvom svojej činnosti k zdravšieho spôsobu života členov združenia, ozdravovaniu životného prostredia v povodí Hornádu a najmä pomáhať svojím členom pri rozvíjaní ich záujmov v oblasti pohybových aktivít a športu.