You are here

Aktivity združenia

Hlavnou súčasnou aktivitou Združenia je výstavba vodáckeho komplexu na Hornáde a následne napĺňanie jeho účelu, t.j. prostredníctvom jednotlivých združených klubov pripravovať aktívnych športovcov vo vodnom slalome, zjazde, rodeu na divokej vode a raftingu od detí až po seniorov na dôstojnú reprezentáciu mesta, kraja či republiky, tiež vytvárať podmienky a zázemie pre rekreačné využitie komplexu (vodná turistika, voľno-časové aktivity v komplexe a okolí) – požičovňa lodí, kurzy kanoistiky, organizovanie rôznych podujatí v tomto komplexe a pod.