You are here

Vodácky komplex v Košiciach

Cieľom projektu je výstavba vodáckeho komplexu na území Košíc, čím prispejeme k zvýšeniu možností na aktívne využitie voľného času obyvateľov, obzvlášť detí a mládeže.

Vizualizácia vodáckeho komplexu Vizualizácia vodáckeho komplexu

Chceme vytvoriť podmienky na rozvoj najúspešnejšieho olympijského športu Slovenska v tomto regióne a zatraktívniť priemyselnú časť mesta v okolí Hornádu vytvorením resp. predĺžením športovo – oddychovej zóny od ťahanovského splavu až po most Rampová.
Cieľové skupiny projektu sú jednak v súčasnosti aktívni športovci – vodáci (slalom a zjazd na divokej vode, vodné rodeo, rafting), ktorým by sa mali podstatne zlepšiť podmienky na tréning, taktiež deti a mládež, ktoré by nový areál pritiahol k tomuto športu, ďalej vodní turisti ako aj široká verejnosť, ktorá by mala možnosť využívať výhody rozšírenej a atraktívnej športovo-rekreačnej časti Košíc.


Vodácky komplex na Hornáde by sa mal nachádzať na úseku od ťahanovského splavu pri kúpalisku Ryba na Aničke zhruba po cestný most na Rampovej ulici (MČ Džungľa).