You are here

Stavebné povolenie na kanál bolo predĺžené

Stavebné povolenie na výstavbu 1.etapy vodáckeho komplexu bolo predĺžené o dva roky.