You are here

Nadlepšenie vodného stavu na Hornáde

Je všeobecne nutné, aby vodáci dodržiavali podmienky dohody pre možné nad lepšenie vodného stavu na Hornáde pre naše vo pred ohlásené akcie na Hornáde 2011.

P. Mydla (zástupca SVP OZ KE) nemôže a ani nebude akceptovať iné požiadavky mimo našej zmluvy , pre možné nad lepšenie vodného stavu Hornádu!

V princípe ak niekto z vodákov bude mať požiadavku pre možné nad lepšenie - skupinový splav, okrem komerčnej činnosti je možné požiadať cez nás ZVKKE t.j. Tóna Čižmárika, Branka Bugorčíka, Jana Kyseľa a Gustáva Straku aby sme Vám zabezpečili vodu na Hornáde.