You are here

Právoplatné stavebné rozhodnutie

Pre Vodácky komplex na Hornáde bolo udelené stavebné povolenie na uskutčnenie vodnej stavby "Vodácky komplex na Hornáde 1. etapa", kde by mala byť vybudovaná vodno-slalomová dráha o dĺžke 411 m a tribúna pre divákov.

V ďalších etapách sa plánuje postaviť:

  • tréningová raftingová trať o dĺžke 730 m
  • vodný slalom v koryte biokoridoru zrekonštruovanej hate