Právoplatné stavebné rozhodnutie

Pre Vodácky komplex na Hornáde bolo udelené stavebné povolenie na uskutčnenie vodnej stavby "Vodácky komplex na Hornáde 1. etapa", kde by mala byť vybudovaná vodno-slalomová dráha o dĺžke 411 m a tribúna pre divákov.

V ďalších etapách sa plánuje postaviť:

  • tréningová raftingová trať o dĺžke 730 m
  • vodný slalom v koryte biokoridoru zrekonštruovanej hate